Kinderbegeleider (m/v) voor kinderdagverblijf "De Klaverkoning"

De Klaverkoning is een kinderdagverblijf die kinderen van 0 tot 3 jaar met veel liefde, geborgenheid en geduld opvangt. Wij hebben 25 plekjes. Met ons enthousiast team wil "De Klaverkoning" een veilig, kindvriendelijk klimaat scheppen dat de ontwikkeling van de kinderen, ongeacht hun mogelijkheden of achtergrond, bevordert en hun alle kansen biedt om hun talenten en vaardigheden op eigen tempo te ontplooien.

Profiel:
 • Je beschikt over het correcte diploma kinderzorg. Voor het volledige overzicht van kwalificatievereisten:

https://www.kindengezin.be/nl/professionelen/sector/kinderopvang/leren-en-werken/kwalificatievereisten-en-opleiding/

 • Een eerste werkervaring is een meerwaarde, maar een enthousiaste schoolverlater komt ook in aanmerking
 • Je bent in het bezit van een attest van goed gedrag en zeden bestemd voor kinderopvang (model 2)
 • Je kan een attest medische geschiktheid voorleggen bij indiensttreding
 • Je beschikt over een diploma EHBO (of willen behalen)
 • Je spreekt correct Nederlands
 • Je bent flexibel in werkuren
 • Je kan zelfstandig werken
Jobgerelateerde competenties:
 • Comfortzone verschaffen: troosten, een veilige omgeving creëren
 • Het opnemen van verzorgingstaken (verversen, potjestraining, neusspoelen, enz.)
 • Het begeleiden van eetmomenten
 • Het begeleiden van breng- en haalmoment met de nodige empathie en integriteit
 • Het organiseren van activiteiten die afgestemd zijn op de noden van het kind en die inspelen op alle ervaringsgebieden
 • Kinderen stimuleren in hun ontwikkeling
 • Boodschappen afstemmen op de noden van de ouders
 • Oog hebben voor hygiëne
 • Dagelijkse huishoudelijke taakjes uitvoeren (poetsen, koken en opruimen)
 • Het spelmoment begeleiden door actief mee te spelen, spelprikkels te geven en voor structuur te zorgen
 • Respectvol communiceren naar het team toe
 • Positieve houding kunnen geven en nemen
 • Flexibel zijn en in open dialoog gaan met collega's

Persoonsgebonden competenties:
 • Samenwerken
 • Collegiaal zijn
 • Creatief
 • Empatisch
 • Eerlijk
 • Gemotiveerd
 • Liefdevol
 • Stressbestendig
 • Communicatief
 • Gevoel voor humor
 • Doorzettingsvermogen
Aanbod:
 • Startdatum: 16/08/2023
 • Contract: zelfstandige basis
 • Een goede sfeer binnen het team
 • Opleidingsmogelijkheden: mogelijkheid tot het volgen van teamvormingen en pedagogische ondersteuning
 • Verlofregeling: één week met het paasverlof (naargelang wanneer paasmaandag valt), groot verlof bevat drie weken (laatste week van juli en twee eerste weken van augustus) en de twee weken van het kerstverlof.


Solliciteren:

Je kan solliciteren via volgende kanalen:

 1. via de VDAB
 2. via mail naar volgend e-mailadres: carine.magdaleens@gmail.com
 3. via het contactformulier van de website www.deklaverkoning.be
 4. telefonisch via het nummer: 0478/55 48 70

De contactpersoon van de kinderopvang: Carine Magdaleens, verantwoordelijke

Binnen één week krijg je antwoord op je sollicitatie

Sollicitatieprocedure: eerst een gesprek en bij een positief gesprek: een dagdeel meedraaien in de werking van het

kinderdagverblijf